På resande foto

Du kan delta med 1–2 bilder under Picturas jubileumstema ”På resande foto”. Bilderna får inte avbilda andras konstverk. Rensa inte bildernas Exif-data.

Inlämingsdeadline är 24.10.2023 kl. 23.59

En oberoende jury utser de 20 bästa bilderna, max 1 per deltagare. Dessa trycks och ställs ut i Arken. Efter utställningen får de 20 vinnarna sina tryckta bilder.

Pictura erhåller rätten att använda de inskickade bilderna i sin kommunikation i icke-kommersiellt syfte.

---

You may participate with 1–2 images with the theme “Traveling”. Images may not depict artwork created by others. Don’t clear the images’ Exif-data.

The submission deadline is 24.10.2023 at 23:59

An independent jury selects the top 20 images, at most 1 per participant. These images are printed and exhibited in Arken. The winners receive their prints after the exhibit.

Pictura obtains the right to use the submitted images in their communication non-commercially.