Årets Bild / Picture of the Year 2022

Du kan delta med upp till 2 bilder tagna under 2022. Bilderna får inte avbilda andras konstverk. Var försiktig med bilder tagna vid årsskiftet så de är tagna rätt år. Rensa inte bildernas Exif-data.

En oberoende jury utser de 20 bästa bilderna, max 1 per deltagare. Dessa trycks och ställs ut i Arken. Efter utställningen får vinnarna sina tryckta bilder.

Pictura erhåller rätten att använda de inskickade bilderna i marknadsföringssyfte.

--

You may participate with up to 2 images taken in 2022. Images may not depict artwork belonging to others. Make sure images taken on New Year's Eve are from the correct year. Don't clear the images' Exif-data.

An independent jury selects the top 20 images, at most 1 per participant. These images are printed and exhibited in Arken. The winners receive their prints after the exhibit.

Pictura obtains the right to use the submitted images for marketing purposes.