Dystopi

Delta med en eller två 'Dystopiska' foton du själv tagit
(här har vi inga begränsningar på när de ska vara tagna, så har du inga foton som passar temat så ge dej ut på äventyr).

Participitate with one or two photos matching the 'Dystopian' theme that You have taken
(There is no limit on when the photos have been taken, so if You don't have any go on an adventure)

Deadline to submit Your' photos are Nobember 7:th 2021
Deadline för att läma in bidrag är 7.11.2021